... ravno
....
.... opet ravno
....
.
.
.di sada
...
...
....
....
....
.kormoran
....
....
....
..
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
ptice umiru pjevajuci 1
.... ptice umiru pjevajuci 2
.... ptice umiru pjevajuci 3
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....