.... privlaka - dakar - stitar
.... bistra
.... netaknuta priroda
....mrtvi kapitali
.... promatranje terena
.... raj
....siguran ulov
....profesionalac
...0,0003 kg jedva izvucena sabljarka
.... genijalno
.... nastamba
.... gotov
....